Osobnosti D.O.S.T.

Mgr. Petr Bahník - předseda

Petr Bahník  (*11.10. 1967 v Praze). Historik, kreslíř a spisovatel. Spoluautor Manifestu a úřadující předseda Akce D.O.S.T. Vystudoval Filosofickou fakultu UK, působí jako pedagog a publicista. Je autorem dvou sbírek českých hrdinských pověstí. Pravidelněji publikuje v časopise Te Deum.

Mgr. Michal Semín - místopředseda

Mgr. Michal Semín (21. 9. 1967) vystudoval obor český jazyk-pedagogika na Pedagogické fakultě UK. Koncem 80. let se zapojil do činnosti Hnutí za občanskou svobodu a založil studentskou sekci Demokratické iniciativy. Za tyto a jim podobné aktivity, četné výslechy a pobyt na cele předběžného zadržení byl 13. 11. 1989 vyloučen ze studií. O týden později již stál v čele studentského stávkového výboru.

V roce 1991 založil Občanský institut a stal se jeho ředitelem. V roce 2003, kdy OI opustil, založil Institut sv. Josefa a tři roky na to začal vydávat časopis Te Deum. Hojně publikuje a přednáší v České republice i v zahraničí. Stál u zrodu domácího vzdělávání v ČR.

Je manželem ženy Michaely, otcem devíti dětí a dědečkem prvního vnuka. Žije s rodinou na venkově.

PhDr. Jiří Hejlek - člen předsednictva

PhDr. Jiří Hejlek (nar. 1952 v Praze) vystudoval filosofii, bohemistiku a klasickou řečtinu na FFUK. Pro svůj „kádrový profil“ se ani nemohl pokusit o akademickou kariéru. Měl různá zaměstnání. Živil se hlavně jazyky. Učil a překládal. Mj. se podílel na překladu Komenského „Všeobecné porady o nápravě věcí lidských“ z latiny do češtiny. Po listopadu 1989 byl politicky aktivní. 1991 – 1992 působil jako náměstek ministra kultury. Od roku 1994 pracoval v průmyslu. Zpočátku jako manažer, od konce 90. let jako podnikatel. V posledních letech se opět věnuje svému původně vystudovanému oboru, zejména politické filosofii a filosofii řeči.