Akce D.O.S.T. | Důvěra-Objektivita-Svoboda-Tradice

 

Akce D.O.S.T. je spolek pro podporu občanských práv a svobod i tradičních hodnot české kultury a státnosti. Odmítá ideologizaci veřejného života a snaží se šířit atmosféru otevřenosti a objektivity. Věnuje se proto vzdělávací a popularizační činnosti, pořádá kulturní akce i veřejná shromáždění a happeningy. V neposlední řadě také monitoruje případy možného porušování práv a svobod občanů a poskytuje obětem takového porušování potřebnou právní pomoc a podporu. Ve svém působení vychází z textu Manifestu D.O.S.T. ze dne 7. listopadu 2007 a na něj navazujících aktivit.

Doporučení Akce D.O.S.T. k senátním volbám 2022

15. 9. 2022

Akce D.O.S.T. ve svých veřejných vystoupeních již plných 15 let varuje před nešťastným vývojem české a evropské společnosti od svobody k ideologické kontrole, od prosperity k ekonomickému pádu, od míru a bezpečí k destabilizaci a ohrožení. Imperativ „D.O.S.T.“ v názvu našeho manifestu z roku 2007 byl výzvou k zastavení neblahého kurzu, stal se však hlasem volajícího na poušti. Hlasem, který byl odpovědnými politiky úmyslně přehlížen, mainstreamovými médii ignorován, politruky „pravdy a lásky“ umlčován a skandalizován. Hrozby, kterým bylo možné včas a efektivně čelit, narostly mezitím do obludných rozměrů všestranné krize, která dnes České republice hrozí.

V této situaci, na prahu událostí, jejichž vývoj je stěží předvídatelný, se odehrávají i letošní senátní volby. Předsednictvo Akce D.O.S.T. si uvědomuje závažnost chvíle, i fakt, že budoucí složení Senátu může hrát zásadní roli v osudu suverenity, svobody a důstojné existence občanů i celého státu. Dovoluje si proto v následujícím seznamu doporučit k volbě vybrané kandidáty pro jednotlivé senátní obvody a vyzvat k jejich volbě. Jde buď o osobnosti z řad signatářů a sympatizantů Akce D.O.S.T., nebo o vybrané kandidáty z různých politických stran a hnutí, u kterých lze důvodně předpokládat, že budou v nadcházejících nelehkých dobách hájit zájem národa.

Nenechme se znechutit postoji vládnoucích politiků, ani pochybami o smyslu Senátu. Letošní senátní volby jsou důležitým krokem naší občanské a národní sebeobrany. Jděme k volbám a dejme vybraným kandidátům svůj hlas!

V Praze 15. září 2022

Seznam kandidátů do senátních voleb v roce 2022 podporovaných Akcí D.O.S.T.

Akce D.O.S.T. podporuje v Praze kandidátku SPD, Trikolora, Hnutí PES a nezávislí společně pro Prahu

14. 9. 2022

Vážení spoluobčané, voliči,

Ve světle dramatických událostí současného světového dění by se letošní volby do obecních a městských zastupitelstev mohly zdát méně významnými. Opak je pravdou. Právě tváří v tvář nastupující energetické, ekonomické i bezpečnostní krizi, která si může vyžádat mimořádná opatření a operativní rozhodování, je pro život občanů nebývale důležité, kdo stojí u kormidla našich měst, zejména největšího z nich.

Akce D.O.S.T. v uplynulých letech sledovala destruktivní řízení města pirátským primátorem Hřibem a je přesvědčena, že svěřit vedení města v současné době podobným silám, jaké stojí za odcházejícím primátorem, by bylo více než riskantní.

Tím spíše předsednictvo Akce D.O.S.T. podporuje politiky, kteří představovali na magistrátu opozici a snažili se brzdit nejblouznivější nápady pirátského vedení.

Současně si ovšem uvědomujeme, že k vytvoření funkční koalice pro řízení města je třeba také nových sil a nových tváří, rozhodli jsme se proto podpořit také kandidátku SPD, Trikolora, Hnutí PES a nezávislí společně pro Prahu v čele s architektem Milanem Urbanem.

Osobnosti, které ji representují, nás naplňují důvěrou, že její případný volební úspěch usnadní povolební vyjednávání a povede k ustavení stabilního a fungujícího Magistrátu našeho hlavního města v současných neklidných dobách.

Akce D.O.S.T. podporuje demonstraci 28.9. požadující demisi vlády

15.9. 2022

Požadujeme zřízení dočasné vlády odborníků a vypsání nových voleb. Pokud vláda nepodá demisi do 25. září, na celorepublikové demonstraci 28. září vyhlásíme občanské právo na odpor podle Ústavy České republiky a vyhlásíme nátlakové akce s tím, že už teď jednáme s odbory, s podnikateli, se zemědělci, se starosty, s dopravci a dalšími organizacemi na vyhlášení stávky.

Požadujeme okamžité zastropování cen elektřiny na ceny v tuto dobu v minulém roce.

Požadujeme zplnomocnění našich odborníků, aby jim vláda umožnila vystupovat jménem České republiky a uzavřít krátkodobé smlouvy do konce tohoto roku na dodávky levného plynu a levné ropy tam, kde České republice ještě někdo tyto komodity poskytne.

Požadujeme výměnu obsazení Rady České televize a Českého rozhlasu.

Nenechme si ukrást svobodné volby

1.6. 2022

1. června 2022 řada politických stran, hnutí, spolků, iniciativ a osobností veřejného života  vydala společné prohlášení „NENECHME SI UKRÁST SVOBODNÉ VOLBY!“, kterým odmítají zavedení korespondenčních voleb, jež jsou zásadním nebezpečím pro naší demokracii. Tato veřejná výzva reaguje na snahu vládních stran prosadit v parlamentu ČR novelu zákona, která má korespondenční způsob hlasování zavést.

Kromě mnoha mimoparlamentních stran se k prohlášení přidali i někteří zástupci parlamentní opozice a řada osobností veřejného života jako například ekonom Karel Kříž, bývalý rektor AVU a výtvarník Milan Knížák, filosof Jiří Fuchs, hudebník a bývalý ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Ladislav Jakl, europoslanec a genmjr. v. v. Hynek Blaško, bývalý policejní prezident a současný předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný, poslanec SPD Jiří Kobza,  historik a signatář Charty 77 Radomír Malý či choreograf, režisér a bývalý umělecký šéf Baletu Národního divadla Petr Zuska.

Z politických stran a hnutí se k odporu proti korespondenční volbě přihlásily po prohlášení například Trikolóra, Svobodní, Manifest, Cesta, PES a řada dalších. Ze spolků a občanských iniciativ se k prohlášení připojily například konzervativní spolek Akce D.O.S.T., Zlatý špendlík, Odchod či Spojenectví Říp.