Dámy a pánové, občané,

stojíme na historickém místě. Zde, v památném chrámě svatých Petra a Pavla, je pohřben první český král. Odtud vycházely korunovační průvody našich starých panovníků, kteří tu nasedali na posvátného bílého koně a oblékali selskou obuv a mošnu bájného oráče Přemysla, na znamení sepětí s rodnou zemí a jednoty všech vrstev našeho národa, jak se za těch dávných časů říkalo: rodiny svatého Václava.

Je tu také pamětihodný Slavín a vyšehradský hřbitov, kde byly v ponurém roce 1939 péčí vlastenců uloženy ostatky básníka Máchy, převezené z Němci odtržených Litoměřic. Tato událost tehdy odstartovala sérii protestů proti německé okupaci, které vyvrcholily studentskými nepokoji 17. listopadu toho roku. Odpovědí byla střelba, zatýkání, popravy.

Přirozená životaschopnost národa se ale dlouhodobě potlačit nedá. Také volání po svobodě v listopadu 1989 začalo zde, na Vyšehradě. Zde, na pevné skále, jsou totiž položeny základy našeho státu, které přečkaly víc než tisíc let a, jak historie prokázala, nedokážou je rozvrátit a zadusit ani cizí intriky, ani ozbrojené agrese, ani pletichy vlastizrádných vlád.

Na těchto základech stojíme a tváří v tvář současné krizi dnes žádáme zpátky to, co nám bylo, potichu a drze, ukradeno: Svobodu, bezpečí, energetickou a ekonomickou stabilitu, a skutečnou státní suverenitu! Jan Neruda kdysi napsal: „I kdybych byl z cikánského národa, a třeba jeho poslední potomek, přece bych hájil zájem svého lidu“.

My jsme v České republice doma, jiný domov nemáme. Jsme právoplatnými dědici této země a svých dědických práv se nemůžeme vzdát. Ustoupit už není kam. Je čas vykročit. Dlouhá cesta k záchraně našeho státu začala.

Proto požadujeme:

Zrušení cenzury a zavedení objektivního zpravodajství ve veřejnoprávních médiích.

Okamžité zastavení represí proti občanům z důvodu politického názoru a přesvědčení Ukončení absurdní energetické politiky a zásadní změny v obchodě s elektrickou energií, tak, aby byly zajištěny potřeby domácností i firem.

Zapojení zahraniční politiky do služby bezpečnosti a prosperity státu. Udržení země mimo válečné konflikty a hledání cest k jejich diplomatickému řešení.

Odmítnutí pokusů o zrušení práva veta členských zemí Evropské unie.

Účast českých politiků na takových snahách je nepřijatelným jednáním na hranici vlastizrady.

Krátce řečeno: Žádáme odstoupení vlády premiéra Petra Fialy, která svými kroky opakovaně prokazuje, že nedokáže, ani nechce, hájit zájmy občanů a státu.

Hanba této vládě!  

Projev byl přednesen ve večerních hodinách v Praze na Vyšehradě 17. listopadu 2022 v rámci shromáždění Iniciativy Zachraňme náš stát