Akce 17. listopadu – v 9:00 Hlávkova kolej, v 17:00 Vyšehrad a pochod na Národní

Vážení spoluobčané!

Státní svátek 17. listopadu je historickým symbolem zápasu za svobodu, občanská práva a suverenitu naší země. Tyto hodnoty jsou vážně ohroženy i dnes. Pod záminkou údajné obrany demokracie je opět zpochybňována svoboda slova a přesvědčení. Političtí oponenti vlády jsou zastrašováni, skandalizováni a umlčováni cenzurou. Šíří se atmosféra špiclování, provokací a udavačství. Odmítáme takový vývoj a vyzýváme všechny svobodymilovné občany, aby si připomněli odkaz 17. listopadu a připojili se k akcím iniciativy „Zachaňme náš stát!“, které vyvrcholí večerním průvodem z pražského Vyšehradu na Národní třídu.

9:00 – Pietní akce u Hlávkovy koleje

Přátelé, zveme Vás na pietní akci 17. 11. u Hlávkových kolejí v Praze, k uctění výročí památky československých studentů a vlastenců povražděných německými okupanty 17. a 18. 11. 1939. Prezident republiky je po zásluze vyznamenal medailí Za chrabrost.

Uctěme památku obětí skutečných hrdinů 17. 11. boje za náš stát a dostojme jejich odkazu zvláště nyní, kdy otázka české státnosti, nezávislosti a svébytnosti je tak často zpochybňována.

Pietní akce před Hlávkovou kolejí v Praze, jako připomínka obětí nacistické perzekuce československých vysokoškoláků ze 17. listopadu 1939.

14:00 Sraz před bývalým Federálním shromážděním (Nová budova Národního muzea – Vinohradská 1) a připojení se k průvodu na Českou televizi.

17:00 – Pochod Zachraňme náš stát z Vyšehradu na Národní

Pojďme se společně sejít na Vyšehradě, na místě, které je neodlučitelně spjato s naší státností, a vydejme se na společnou cestu na Národní třídu demonstrovat naše odhodlání zachránit to, co nám odkázaly generace našich předků.

Před 33 lety šel průvod na Národní třídu, aby bojoval za svobodu, která je nám postupně opět odnímána. Nenechme se o ni znovu připravit.

za svobodu
za zrušení cenzury
za právo na pravdivé informace
za státní suverenitu
za propuštění politických vězňů

17:00 Setkání před bazilikou svatého Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě a následný pochod na Národní.

Svíčky sebou!