Otevřený dopis Akce D.O.S.T. ministru vnitra Vítu Rakušanovi

Pane ministře,

s krajním znepokojením sledujeme, že v čase, kdy je pozornost veřejnosti upřena k aktuální bezpečnostní a energetické krizi, dochází k zásadnímu ohrožení občanských práv a svobod v naší zemi. Máme vážné obavy z návrhů opatření, připravovaných vaším ministerstvem, které podle našeho názoru nejsou ničím menším, než pokusem o ustavení tajné politické policie s úkolem monitorovat a případně trestně stíhat občany s nepohodlnými, tzv. nesystémovými, názory.

Není to trend nový. Ve jménu cílů, jako je „záchrana planety“, péče o veřejné zdraví či dosažení rovnosti, jsou dlouhodobě podrývány jak zbytky politické a ekonomické suverenity, tak i svoboda projevu a přesvědčení. Myšlenkoví oponenti jsou vládními politiky a veřejnoprávními médii skandalizováni, šikanováni a vylučováni ze společenské diskuse. Děje se tak pomocí ohlupující propagandy, která účelově zneužívá i osobních tragédií a činů psychicky labilních osob u nás i v cizině (viz teze o údajné „vině“ konzervativců za nedávnou vražednou střelbu před bratislavským klubem Tepláreň). Existují také závažné indicie, že k diskreditaci opozičních názorů je cíleně využíváno i působení nastrčených provokatérů.

Všechny tyto tendence se staly mimořádně nebezpečnými v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině. Již 26. února tohoto roku byl na webových stránkách Nejvyššího státního zastupitelství zveřejněn text s názvem „Informace k možným trestněprávním limitům svobody projevu ve vztahu k situaci na Ukrajině“. Šlo o svérázné varování, kterým se občanům naší republiky poprvé od listopadu 1989 výslovně sdělilo, že jejich názor na zahraniční politiku státu může být trestně stíhán, pokud se odchyluje od pohledu vlády, a to podle volné interpretace platných zákonů, například jako trestný čin schvalování genocidia, i když se porušení těchto zákonů explicitně nedopustili.

Má to dva dopady: Za prvé, v části veřejnosti byl vyvolán strach a vědomí, že si musí „dávat pozor na pusu“. (Do naší společnosti se tak vrací něco, o čem jsme naivně věřili, že už se nikdy nevrátí). A, za druhé, česká společnost, už v minulých letech bolestně rozdělená názorem na řešení covidové epidemie, byla nyní dále radikalizována. A vláda, místo toho, aby prezentovala uklidňující hlas rozumu, komunikuje s veřejností primitivním válečnickým slovníkem a siláckými gesty. Byl odstartován, zatím jen propagandistický, hon na „dezinformátory“ a údajné členy „ruské páté kolony“, za něž jsou, paranoidně a zcela bez ohledu na reálný stav věcí, označováni všichni, kdo si dovolí „neomylné“ vládní politiky kritizovat. Může něco takového ve svých důsledcích prospět bezpečnosti a stabilitě státu? Těžko. Černobílé dělení občanů na „hodné“, tj. provládní, a „zlé“ opozičníky neodpovídá skutečnému názorovému spektru české společnosti a z hlediska občanských svobod, dosud garantovaných platnou ústavou republiky, je absolutně nepřijatelné.

Pane ministře, zprávy o vámi plánovaném zřízení tajné politické policie, jakož i příprava zákona na faktické zavedení cenzury, nemohou v kontextu popsaného vývoje působit jinak, než jako selhání právního řádu a snaha o definitivní demontáž svobody v České republice. Ani mimořádná situace, kdy relativně blízko našich hranic probíhá krvavý konflikt, ani ohled na zájmy našich spojenců, neopravňují vládu k něčemu takovému. Vyzýváme vás proto, pane ministře, abyste od těchto záměrů upustil. Vláda často hovoří o potřebě obrany svobody, to však rozhodně není možné totalitními praktikami – uplatňováním presumpce viny, špehováním, udáváním a mediálními štvanicemi. Jsme naopak přesvědčeni, že právě tváří v tvář současným bezpečnostním hrozbám a ekonomickým otřesům, je třeba urychleně najít cestu ke zklidnění společenského napětí, které svými nerozumnými kroky pomáháte vytvářet.

V Praze dne 7. listopadu 2022

Petr Bahník – předseda Akce D.O.S.T.

Michal Semín – místopředseda Akce D.O.S.T.

Jiří Hejlek – místopředseda Akce D.O.S.T.

Jan Schneider – zakladatel spolku Proti represi a kriminalizaci (PRAK)

Vlastimil Veselý – ředitel Společnosti pro obranu svobody projevu

Jana Zwyrtek Hamplová – senátorka

Jiří Fuchs – šéfredaktor revue Distance

Petr Hájek – šéfredaktor revue Protiproud

Ladislav Jakl – politický analytik Institutu Václava Klause

Jaroslav Novák Večerníček – spisovatel a signatář Charty 77

Karel Kříž – ekonom

Ivana Haslingerová – šéfredaktorka revue Fragmenty

Jiří Pancíř – předseda Kulturní komise ČR

Radim Valenčík – vysokoškolský učitel

Václav Hrabák – homeopat

František Červenka – publicista

Jiří Matoušek – vysokoškolský pedagog

Ferdinand Überall důchodce

David Hibsch – grafik

Jiří Hamouz – OSVČ

Aleš Hodina – podnikatel

Tomáš Novák – teolog

Věra Vaníčková – teoložka

Vladimír Šoral – podnikatel

Ladislav Malý – důchodce

Jan Brázda – důchodce

Tomáš Polák – důchodce

Jindřich Kratochvíl – důchodce

Miroslava Kratochvílová – důchodkyně

Jan Čáka – hoteliér

Eva Čejková – recepční

Martina Emertigová – pečovatelka

Věra Matoušová – důchodkyně

Renáta Krandová – OSVČ

Marek Hlaváček – důchodce

Pavel Jáchym – marketing

Alena Jarminová – OSVĆ

František Sentenský – OSVČ

Radka Johnová – ekonom

Petr Zdobinský – podnikatel

Ludmila Johnová – důchodkyně

Jana Olivová – pastorační pracovnice

Josef Krejčí – důchodce

Tomáš Váňa – podnikatel

Pavel Roselský – zaměstnanec

Aleš Dvořák – publicista

Tomáš Řezáč – ekonom

Radka Loskotová – důchodkyně

Zdeněk Klofáč – technik

Norbert Naxera – advokát

Marie Tomsová – důchodkyně

Jiří Drábek – auditor

Libor Hlaváček – důchodce

Lenka Krebsová – důchodce

Milan Press – důchodce

Marie Myslíková – advokát

Marie Hlaváčková – úřednice

Františka Šimáčková – zdravotní sestra

Jan Pop – energetik

Josef Havlíček – OSVČ

Michal Drábek – vysokoškolský učitel

Věra Matoušová – důchodce

Helena Studničková – úřednice

René Remeš – důchodce

Lenka Khasová – odborný referent

Jaroslava Sedláčková – zdravotní sestra

Ing. Jaroslav Martínek – důchodce

Jaroslav Rejman – důchodce

Sylvie Krabicová – bankovní poradce

Jiří Čvančara – právník

Ing. Jan Chramosta – chemik – ekolog

Milan Pechart – důchodce

Lenka Hůlková – radiologická asistentka

Mgr. Jan Kopal – úředník

Dušica Zimová – publicistka

Milan Selucký – důchodce

Jaroslav Limburský – technik

Mgr. Petr Marvan – středoškolský učitel

Anna Kafková – důchodkyně

Ing. Marek Vysocký – vývojář software

Iva Vránová – důchodkyně

Radek Šetka – IT pracovník

Petr Kosař – projektový manažer

Jiří Benáček – důchodce

Ing. Jan Pellar – podnikatel

Zdeněk Zapletal – důchodce

Radoslav Kvapil – pianista

Petr Kříž – hudebník

 

(K dopisu lze připojit podpis na e-mailové adrese: akce-dost@seznam.cz)