Akce D.O.S.T. uspořádala v den patnáctého výročí zveřejnění Manifestu D.O.S.T. v pondělí 7. listopadu  od 17 hodin svůj třicátý čtvrtý diskusní večer s názvem Hovory na pravici. Večer pod názvem Za názor do basy? byl věnován tématu, jak se bránit zvůli novodobých cenzorů. Setkání se uskutečilo v Praze na Novotného lávce.

Panelové diskusi předcházela minipřednáška Jiřího Fuchse na téma JAK SE POZNÁ TOTALITA. Jako hosté vystoupili bezpečnostní analytik a zakladatel PRAK Jan Schneider. Šéfredaktor magazínu Protiproud Petr Hájek, senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, ředitel Společnosti pro obranu svobody projevu Vlastimil Veselý, politický analytik Institutu Václava Klause Ladislav Jakl a místopředseda Akce D.O.S.T. Michal Semín. Celým večerem provázel předseda Akce D.O.S.T. Petr Bahník.

Hovory na pravici: Za názor do basy. Jak se bránit zvůli novodobých cenzorů

Zastavte budování nové StB a přestaňte omezovat svobodu slova a projevu vzkázali vládě Petra Fialy a ministru vnitra Vítu Rakušanovi účastníci 34 Hovorů na pravici pořádných Akcí D.O.S.T., která si v pondělí 7. listopadu připomněla 15 let od zveřejnění Manifestu D.O.S.T. 

Večer nazvaný Za názor do basy aneb o tom, jak se bránit zvůli novodobých cenzorů zahájil svou úvahou na téma, jak se pozná totalita filosof Jiří Fuchs. Novou píseň na adresu ministra vnitra Rakušana a dalších členů Filovy vlády představil i známý písničkář a vyznamenaný bojovník proti komunistické totalitě Pepa Nos.

Režim je třeba svrhnout

Se svými zkušenostmi s totalitním režimem, které dnes znovu prožívá se s přítomnými podělil signatář Charty 77, bývalý bubeník „Plastiků“, dnes známý a uznávaný bezpečnostní analytik Jan Schneider. Kromě jiného popsal cíle a metody, jimiž se v nově ustavené inciativě PRAK snaží čelit nastupující totalitě. Podobně jako před listopadem 89 Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) monitoruje dnes PRAK porušování občanských práv a svobod a nabízí právní a ekonomickou pomoc přibývajícím politickým vězňům a dalším občanům pronásledovaným za veřejně vyslovený názor, včetně podpory rodinám vězněných aktivistů.

Se svými zkušenostmi s cenzurou se s přítomnými podělil ve svém vystoupení i šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek. Současný stav, který je dle něho dále neudržitelný. „S počátkem války na Ukrajině se svoboda slova začala kriminalizovat. Začíná to už jít takříkajíc do hrdel a statků. V ten okamžik končí debata s režimem, který přes sledovací technologie má větší možnosti represe než v dobách takzvaného reálného socialismu.  Pokud se tohoto režimu nezbavíme, nebude svobody, tedy ani svobody slova. Otázka tedy dnes zní: Jak tento režim svrhnout, “ zakončil své vystoupení za bouřlivého aplausu přítomných.

Každá totalita začíná útokem na svobodu slova

O konkrétní zkušenosti s omezováním svobody slova a projevu se s přítomnými podělila i nově zvolená nezávislá senátorka podporovaná Akcí D.O.S.T. Jana Zwyrtek Hamplová, která zmínila své zkušenosti s režimními médii, která se po jejím zvolení zaměřila v dehonestační kampani na její osobu.

Na tristní stav svobody slova poukázal ředitel Společnosti pro obranu svobody projevu Vlastimil Veselý. Seznámil přítomné s metodami a rozsahem cenzury především na sociálních sítích, které spolek monitoruje. Vyzval je, aby posílali své zkušenosti s mazáním příspěvků, které ve spolku analyzují a připravují návrhy legislativních změn po vzoru Polska, kde má dotčený uživatel možnost obrany před majiteli sociálních platforem u zvláštního soudu.

Mediální analytik z Institutu Václava Klause Ladislav Jakl poukázal na skutečnost, že útokem na svobodu slova každá totalita vždy začíná. Současný režim podle něho nemá čisté svědomí, a proto útočí na všechny, kteří by mu to chtěli připomínat. Zároveň podotkl, že svoboda slova je tu především pro ty, kteří chtějí vnášet do společnosti pro vládnoucí režim nepříjemné a kritické myšlenky a postřehy, a proto se stávají terčem sílících vládních represí.

Prorocká slova Manifestu D.O.S.T.

Vystoupení panelistů uzavřel místopředseda Akce D.O.S.T. Michal Semín. Připomněl patnácté výročí zveřejnění Manifestu DOST, ze kterého hojně citoval slova, jež se bohužel ukázala být prorockými. I po patnácti letech znějí, jako by byla napsána včera.

Účastníci podepsali otevřený dopis ministru vnitra Rakušanovi, ve kterém jej vyzývají, aby přestal s totalitními represemi a omezováním svobody slova a projevu.

Záznam z celého večera můžete shlédnout Zde.

Zdroj.