Vážení spoluobčané, voliči,

Ve světle dramatických událostí současného světového dění by se letošní volby do obecních a městských zastupitelstev mohly zdát méně významnými. Opak je pravdou. Právě tváří v tvář nastupující energetické, ekonomické i bezpečnostní krizi, která si může vyžádat mimořádná opatření a operativní rozhodování, je pro život občanů nebývale důležité, kdo stojí u kormidla našich měst, zejména největšího z nich.

Akce D.O.S.T. v uplynulých letech sledovala destruktivní řízení města pirátským primátorem Hřibem a je přesvědčena, že svěřit vedení města v současné době podobným silám, jaké stojí za odcházejícím primátorem, by bylo více než riskantní.

Tím spíše předsednictvo Akce D.O.S.T. podporuje politiky, kteří představovali na magistrátu opozici a snažili se brzdit nejblouznivější nápady pirátského vedení.

Současně si ovšem uvědomujeme, že k vytvoření funkční koalice pro řízení města je třeba také nových sil a nových tváří, rozhodli jsme se proto podpořit také kandidátku SPD, Trikolora, Hnutí PES a nezávislí společně pro Prahu v čele s architektem Milanem Urbanem.

Osobnosti, které ji representují, nás naplňují důvěrou, že její případný volební úspěch usnadní povolební vyjednávání a povede k ustavení stabilního a fungujícího Magistrátu našeho hlavního města v současných neklidných dobách.

V Praze 14. září 2022

 

Mgr. Petr Bahník – předseda

Mgr. Michal Semín – místopředseda

PhDr. Jiří Hejlek – místopředsea