Totalitní Evropskou unii je třeba co nejdříve opustit a obnovit plnou státní svrchovanost České republiky, i když to v současných podmínkách bude velmi obtížné. Shodli se na tom účastníci semináře, který v pondělí 14. února uspořádala v Praze na Novotného lávce Akce D.O.S.T. pod názvem DOST bylo Bruselu.

Referendum o vystoupení z EU by mohlo být příležitostí přesvědčit veřejnost o škodlivosti našeho členství v Evropské unii a seznámit občany s negativy, které naše členství přináší. Zároveň, je to příležitost prezentovat naše myšlenky široké veřejnosti. „Občané by měli dostat prostor, aby projevili svůj názor“ uvedl politolog Tomáš Doležal, který vystoupil na prvním panelu s názvem „Přínosy a úskalí referenda“, ve kterém zastoupil poslance SPD Jiřího Kobzu. EU podle něho vytváří stále větší tlak na centralizaci a Česká vláda rezignovala na obhajobu našich zájmů. Myšlenka odchodu z EU se tak podle něho stává stále naléhavější.

Místopředseda Akce D.O.S.T. Michal Semín, který celým večerem provázel připomněl, že před dvaceti lety bylo založeno občanské sdružení Občané proti EU (OPEU), které varovalo ve svém Manifestu před vstupem ČR do EU. Na kampani proti vstupu do EU se podílelo mnoho osobností, které v roce 2007 připojily své podpisy pod Manifest D.O.S.T., obhajující svobodu jednotlivce a státní suverenitu. Semín zároveň odcitoval úryvek z Manifestu OPEU.

„Principem politického myšlení představitelů EU, stejně jako marxistů je historický determinismus a přesvědčení o „odumírání národů“. Podle něj probíhají dějiny po nezměnitelných drahách, lhostejno, co činíme, až do vítězství socialismu a komunismu. Přesně tyto obrazy jsou v EU opětovně používány. Všichni politici, včetně českých, používají příklad vlaku, který se již rozjel a kdo nenaskočí, má smůlu. Nikdo ale přesně neví, do kterého cílového nádraží jede!“

Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová Zahradníková jasně deklarovala připravenost usilovat o plné obnovení naší státní suverenity včetně vystoupení z EU. Zároveň poukázala na mnoho překážek, které nás na cestě k obnovení úplné státní svrchovanosti čekají. Tyto obtíže by nás ale neměly odradit od úsilí opustit EU. „V Evropské unii v tomto molochu již nechceme být. Nesmí se rozhodovat v Bruselu či Berlíně. Trikolóra vždy podpoří všechny iniciativy, které rozvolní naše vztahy s Evropskou unií, včetně referenda o členství v EU,“ uvedla Majerová Zahradníková.

Podle předsedy hnutí Otevřeme Česko Jakuba Olberta, je vystoupení z EU nevyhnutelné. Zároveň uvedl, že by s vystoupením příliš neotálel, neboť situace v budoucnu by se mohla pro takový krok ještě zhoršit. „Čím dále budeme s vystoupením otálet tím hůře. EU je jednoznačné zlo a je třeba vystoupit co nejdřív“, uvedl předseda hnutí, které zorganizovalo řadu demonstrací proti covidové totalitě a vládou prosazovanému pandemickému zákonu.

Mediální krajinu před případným referendem popsal vysokoškolský pedagog a mediální expert Petr Žantovský, podle kterého v budoucnu hrozí, že cenzorské úřady působící při některých ministerstvech, které se snaží zlikvidovat svobodu slova a snaží se vyhladovět alternativní média, by mohla v budoucnu podmínky pro případné referendum učinit ještě horšími než je tomu dnes.

Předseda spolku Odchod Matěj Gregor zabývající se propagací našeho vystoupení z EU převážně mezi mládeží, vyzval k co nejrychlejšímu uspořádání referenda a popsal situaci, která předcházela Brexitu, který byl úspěšný i díky jasně nastaveným parametrům kampaně pro odpůrce a příznivce setrvání v EU na britských ostrovech. Průběh Britského referenda dal do ostrého protikladu ke manipulovanému referendu o našem vstupu do EU v roce 2003.

Ve druhém panelu nazvaném „Jsme připraveni na obnovení státní suverenity?“ Vystoupil mediální analytik, hudebník a bývalý ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Ladislav Jakl který, přítomné vyzval, aby  protentokrát zapomněli na to, co nás rozděluje a snažili se co nejdříve obnovit  naši státní svrchovanost. „Pro tentokrát je třeba, aby se hráči Sparty a Slávie spojili a společně usilovali o návrat politického hřiště, které nám Brusel vzal.“

Zástupce Spojenectví Říp Antonín Baudyš upozornil ve svém vystoupení, že boj proti globálním elitám, by se neměl soustřeďovat pouze na EU, která je podle něho součástí širších globálních struktur. „Jsou to pouze nosiči vody,“ uvedl. Skuteční hybatelé jsou tak podle Baudyše skryti.   

Bývalý ministr zdravotnictví a současný europoslanec a člen předsednictva SPD Ivan David analyzoval s ohledem na historické zkušenosti možnosti vyhlášení referenda a varoval před nejednotností euroskeptické opozice v této otázce. Struktury EU jsou podle něho připraveny pod jakoukoliv záminkou zlikvidovat národní státy, neboť pro nadnárodní kapitál, který stojí za globálními korporacemi, představují národní státy zbytečnou komplikaci v systému řízení. Přesto si dle svých zkušeností z europarlamentu uvědomuje, že i když jsou struktury stojící za EU dnes velmi silné, přesto může v budoucnu dojít k revoluční situaci a EU by se mohla rozpadnout dříve, než si myslíme. Na takovouto eventualitu bychom měli být podle Davida připraveni.

Filosof Jiří Hejlek, upozornil, že kořenem zla není EU samotná, ale globální plutokracie, která EU využívá jako svůj nástroj k ovládání evropských států. „Jak vidíme v ostatních evropských západních zemích, které nejsou členy EU, jako je Švýcarsko, Norsko nebo Velká Británie útok progresivistů na základní hodnoty jako je rodina,“ probíhá v neztenčené míře jako v členských zemích EU.

Předseda Svobodných Libor Vondráček se věnoval ve svém vystoupení právnímu rámci, kterým Evropská unie pomocí směrnic a nařízení omezuje naši státní svrchovanost.

Bývalý ministr a velvyslanec v Rusku a na Ukrajině poslanec SPD Jaroslav Bašta upozornil, že k rozpadu EU může dojít dříve než bychom předpokládali, a proto bychom měli být na tuto eventualitu připraveni. Zároveň upozornil na podobnost současných plánů EU jako j Green Deal a podobné projekty s revolučními projekty Mao – Ce tunga, jehož Velký revoluční skok vedl k hladomoru, jež měl za oběti desítky milionů životů. K mezinárodnímu zakotvení ČR po případném opuštění EU Bašta uvedl, že jednou z alternativ by mohla být Středoevropská unie, která by po rozpadu EU mohl nahradit současný nefunkční centralistický moloch Bruselu. Bašta to řekl jako jeden z účastníků závěrečného panelu nazvaného „Nové mezinárodní zakotvení svrchované ČR.“

Hudebník, spisovatel a místopředseda Trikolóry Petr Štěpánek, varoval před závislostí na jakékoli velmoci. Podle něho bychom měli usilovat o co největší samostatnost na jakýchkoli zahraničních vlivech ať už přicházejí ze západu nebo z východu. Bývalý velvyslanec ve Francii politolog a vysokoškolský pedagog Petr Drulák upozornil na obtížnost cesty k úplné samostatnosti a vyjádřil pochyby, zdali jsou v  současné době příznivé podmínky pro vystoupení z EU. Varoval také před „Hlubokým státem,“ který prorůstá naši státní správu a velmi intenzivně, by se v případě snahy o vystoupení z EU nebo NATO proti takovému kroku bránil. Drulák zároveň upozornil, že jednou z cest jak si vydobýt větší díl svrchovanosti na těchto strukturách v mezinárodním měřítku, je uplatňování silového vztahu s našimi partnery včetně Německa, které je na nás podle něho částečně energeticky závislé. Kromě toho je třeba rozvíjet i kooperativní přátelské vazby s našimi nebližšími partnery v rámci středoevropské spolupráce.

Bývalý europoslanec a člen správní rady Institutu Václava Klause Ivo Strejček, který celý seminář svým vystoupením uzavřel, upozornil na důležitost přípravy na kolaps EU, který podle něho může přijít brzy a mohl by nám přinést samostatnost, pokud na tuto eventualitu budeme dostatečně připraveni. Zároveň upozornil na hodnotový rozklad Západu, který by k takovémuto vývoji mohl v budoucnu přispět.

zdroj.