Žijeme v době těžkých zkoušek naší psychické odolnosti a sociální soudržnosti. Valí se na nás příliv špatných zpráv a hrozeb: inflace, drahota, energetická krize, vyvolaná eurounijním Green Dealem, ale zejména stále se stupňující omezování občanských svobod, zdůvodňované bojem s nemocí covid 19. Ale když je tma nejhlubší, znamená to, že se noc láme a blíží se úsvit. V řadě evropských zemí se proti postupu vlád zdvihá citelný odpor. Proč? Protože panujícímu světovému establishmentu nelze věřit. Jak by bylo možné důvěřovat těm, kteří lžou a manipulují už desítky let prakticky ve všem. Jak důvěřovat takzvaným filantropům a světovým institucím propojeným s farmaceutickými giganty? Jak důvěřovat vedení EU, posedlému genderismem a multikulturalitou, a hluchému k potřebám evropských národů? Jak důvěřovat etablovaným stranám usilujícím o znepřehlednění voleb (například korespondenčním hlasováním)? Jak věřit veřejnoprávním médiím, která lhala už tolikrát, že vedle jejich zpravodajství se i nejfantastičtější fake news jeví věrohodně, a které jsou ztělesněním přísloví „zloděj křičí: chyťte zloděje!“? A jak důvěřovat vědcům, kteří dlouhodobě akceptují evidentní nesmysly podle politické objednávky (například tvrzení, že mužství a ženství je jen kulturní konstrukt)?

Systém grantů a dotací, jakož i vliv nadnárodních korporací, zkorumpoval naši společnost skrz naskrz. Na celkem logickou krizi důvěry bohužel odpovědní činitelé reagují jen eskalací nátlaku a rozeštváváním národa. Názoroví oponenti očkování jsou umlčováni a uráženi. O neočkovaných občanech se v médiích běžně hovoří jako o nezodpovědných antivaxxerech, kolem kterých se stahuje smyčka. Z vlády dokonce zazněl výrok, že jim je potřeba zkomplikovat život. Tyto nehorázné štvanice musí přestat! Důrazně žádáme představitele médií, odborníků a vlády, té odcházející i té nastupující, aby si uvědomili svou odpovědnost za další vývoj a zastavili šíření strachu a nenávisti. Aby změnili radikální slovník i přístup a uklidňujícím způsobem moderovali veřejnou diskusi. Neučiní-li tak, padají následky na jejich hlavy. Buďme proto opatrní, rozvážní a v obraně svých svobod neotřesitelní!

Praha 14. prosince 2021

Předsednictvo Akce D.O.S.T.