Atmosféra světové politiky a ekonomiky je již více jak rok a půl ovlivněna bezprecedentními globálně aplikovanými represivními postupy proti obyvatelstvu, zdůvodňovaným výskytem nového virového onemocnění, známého jako Covid-19. Ve stínu tohoto problému došlo k řadě zásadních událostí na mezinárodní i domácí scéně, vyvolávajících potřebu nově a s nebývalou naléhavostí promýšlet nejen základní otázky naší civilizace, ale i státní, národní i individuální existence.

Na prvém místě jde o hodnoty svobody, řádu, kulturní svébytnosti a nedotknutelnosti občanských práv. Tyto hodnoty jsou stále hlasitěji zpochybňovány jak ze strany otevřených neomarxistů či ekologických alarmistů, tak i různých představitelů eurounijních, nadnárodních i státních institucí. Tomuto trendu však nepodléhají jen veřejné instituce, ve vleku kulturní revoluce jsou i subjekty soukromé, zvláště pak velké nadnárodní korporace.

Dále jde o mimořádně závažné otázky energetického zajištění a finanční stability našeho státu, které jsou předními politickými aktéry nepochopitelně přehlíženy a ani v průběhu předvolební kampaně nebyly politickými stranami dostatečně akcentovány. To je v době oktrojovaného Zeleného údělu a pokračující „nedostavby“ nových bloků jaderné elektrárny Temelín obzvlášť zarážející.

A konečně jde i o otázku rekonstrukce státní suverenity a nové definice středoevropských vztahů s ohledem na nastupující změny mezinárodní situace v následujících letech.

Ačkoli blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nemohou mít na celek naznačených problémů zásadní vliv, mohou ve svých konkrétních výsledcích buď vytvořit předpoklady budoucího obratu k lepšímu, nebo naopak vygenerovat další obtížné překážky pozitivnímu vývoji naší země. V tomto smyslu jde o volby mimořádně důležité.

Členové a sympatizanti Akce D.O.S.T. mohou oprávněně pociťovat rozpaky z nejednoty a rozdělení národně orientovaných subjektů, to by je však nemělo od účasti ve volbách odradit. Každý hlas, který nebude odevzdán silám rozkladu, ale národně konzervativním stranám, je demonstrací naší, stále ještě existující, politické svobody a našeho nezvratného odhodlání k její obraně. Odhodlání, kterého nám bude v budoucnosti stále více třeba.

 

V Praze dne 30. září 2021

 

Mgr. Petr Bahník – předseda Akce D.O.S.T.

 

Mgr. Michal Semín – místopředseda Akce D.O.S.T.

 

PhDr. Jiří Hejlek – místopředseda Akce D.O.S.T.