Prohlášení Akce D.O.S.T. k otázce zavedení covidových pasů

Vláda Andreje Babiše přichází s novelou Zákona o ochraně veřejného zdraví, zavádějící v naší zemi trvalý zdravotnický apartheid. Zakotvením povinnosti prokazovat se potvrzením o očkování, negativním testu či prodělání infekční nemoci staví každého člověka do pozice „sprostého podezřelého“, který předtím, než bude vpuštěn do obchodu, bazénu, kostela, letadla či na svatbu, bude nucen prokázat, že jeho přítomnost v příslušném prostoru či na dané akci nepředstavuje pro ostatní přítomné zdravotní riziko. Ponechme stranou, že genová terapie, vydávající se za vakcínu proti Covid-19, přenosu viru SARS-Cov-2 zabránit nedokáže, jakož i jiné ryze medicínské argumenty, zpochybňující oficiální propagandu ohledně povahy, účinnosti a neškodnosti této bezprecedentní masové „zdravotnické“ operace. Novela zákona totiž počítá s tím, že by aktuálně nastolovaný segregační režim mohl být uplatňován ve vztahu k jakékoli infekční nemoci, nikoli jen Covid-19.

Nenecháme se obalamutit tvrzením, že zákon bude aplikován jen ve výjimečných případech. Po zkušenostech posledního roku přeci každý soudný člověk musí vidět, že zvolená forma „boje proti neviditelnému nepříteli“ ve skutečnosti nemá za cíl jen zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, ale především fundamentální perestrojku všech aspektů soukromého i společenského života. A ta šlamastykou s Covidem-19 rozhodně nekončí.

Zákonná opatření, zavádějící diskriminační covidové pasy a jiné nástroje společenské kontroly, posouvají naši zemi na práh nové totality, která je i díky technologickým vymoženostem naší doby schopna učinit nám ze života na zemi peklo.

Obracíme se proto na veřejně činné osoby v naší zemi, na naše příznivce a vůbec všechny, kteří nechtějí strávit zbytek svého života v sanitárně-digitálním gulagu, aby se takovému vývoji postavili na odpor.

 

V Praze dne 25. května 2021

 

Mgr. Petr Bahník – předseda Akce D.O.S.T.

Mgr. Michal Semín – místopředseda Akce D.O.S.T.

PhDr. Jiří Hejlek – místopředseda Akce D.O.S.T.