Zpátečnická úvaha o potřebě neodkladného utopení Moderny (i Postmoderny)

Za časů, kdy naše vsi vypadaly jako na obrázcích Josefa Lady a po covidu nebylo vidu slechu, vynášely děti před Velikonocemi z obcí zimu-figurínu zvanou Morana, Smrtholka, Smrtka. Na znamení odchodu mrazu a návratu životadárného slunce. Smrtka byla zapálena nebo odvržena do vodního proudu, případně obojí, a jaro se mohlo, urychleno dětským rituálem, chopit vlády o něco dřív.

Žili jsme si dobře, před covidem, ale nežili jsme dobře. Snažili jsme se zapomenout na smrt a zapomněli jsme na život. Kdo nám nakukal všechny ty hlouposti o pokroku a „krásném novém světě“? Hlouposti, které nás odvedly od věcí opravdu důležitých: Od věrnosti, rodiny, domova…. Od vůně půdy, od  zručnosti a pracovitosti předků, od radosti dětí, od hledání krásy a smyslu života. Kdo nakapal svinstvo do každé čisté studánky? Kdo nás obelhal vidinou světovosti a dal nám výměnou lepkavé nic? Kdo a kdy nás navedl a zavedl, takže teď, když se šeří, bloudíme jako děti ztracené v temném lese?

Viníkem je vylhané dogma, že všechno nové, je zákonitě lepší. V jak různých barvách už jsme ho slyšeli: „Nový člověk“, „Nová Evropa“, „Již neplatí, co za stara!“, „Zpátky ni krok!“, „V dnešní době“ …Ve třetím tisíciletí…“. Je to přístup k realitě, který si neprávem přisvojuje výkony mysli a práce, železobetonem počínaje a nanotechnologiemi konče. Ve jménu humanity, ve jménu revoluce, stále kupředu, k novým zítřkům pod taktovkou intelektuálů se srdcem nalevo. Viníkem je virus modernity. V architektuře, ve filosofii, teologii, politice… A jeho poslední mutace, zvaná postmoderna, která už potratila i zbytky logiky a měřítek.

Kosi pravil: „Nikoli rozvážně kupředu, ale rozhodně zpátky, neboť před námi je propast“. Zastavme a vraťme se, rychle pryč z věčně moderního (a postmoderního) „nejlepšího světa“ jaký kdy byl. Zpět do světa normálního, kde člověk ví, že je smrtelný, že je článkem řetězu, který nemá právo přetrhnout, že na něm záleží. Zpět do světa, kde člověk tvoří hodnoty pro budoucnost, chce mít děti a vychovat je. Do světa, který si vystačí se dvěma pohlavími. Světa, kde se primitivitě a barbarství neříká „rozmanitost“. Do světa, kde není pravda, jakkoli tvrdá, považována za „zraňující“ a tudíž nežádoucí. Do světa, kde existují národy a státy jim slouží. Do světa, kde má smysl hledat krásu a domáhat se spravedlnosti, kde se ještě smí smát se a zpívat.

Vezměme, podle té dávné tradice, symbolickou figurinu Morany-Moderny-Smrti a vrhněme ji někam do proudu vody, ať od nás odtáhne hodně daleko. Už jí bylo za ta léta opravdu dost. A sami se omyjme, vodou studenou a pramenitou. A vydejme se na cestu domů. Zkusme to a najdeme smysl a chuť života. Dnes potřebnější, než kdykoli jindy.

Vaši Zpátečníci

(Petr a Markéta Bahníkovi)