Mnohé okolnosti zásahu Policie ČR proti demonstrantům na Staroměstském náměstí, protestujícím proti vládním proticovidovým opatřením, nás vedou k oprávněnému podezření, že nebýt ministra vnitra Jana Hamáčka, proběhla by demonstrace pokojně. Byl to podle organizátorů shromáždění on, kdo jako přímý účastník velení akce na policejním ústředí rozhodl o jeho předčasném ukončení. Toto rozhodnutí vyvolalo nevoli v řadách protestujících, samo o sobě by však k násilným střetům nevedlo. Situace se začala vyhrocovat teprve ve chvíli, kdy po výzvě k opuštění Staroměstského náměstí došlo k uzavření okolních ulic. Teprve poté došlo k útoku skupiny fotbalových fanoušků na uniformované policisty. Na základě svědectví MUDr. Marka Obrtela, který byl svědkem udílení instrukcí spolupracovníkovi policie, vydávajícího se za fotbalového fanouška, docházíme k závěru, že násilný střet byl veliteli zásahu záměrně vyprovokován. Tento přístup je nápadně podobný praktikám normalizační moci před rokem 1989 a měl by proto znepokojovat každého bez ohledu na to, jak se staví k hodnocení závažnosti epidemie.

Snaha vést ministerstvo vnitra v předlistopadovém duchu plyne i z navrhované novely krizového zákona, radikálně omezující svobodné právo na informace, jakož i Hamáčkovo trvalé úsilí o kriminalizaci domobraneckých organizací.

Všechny tyto skutečnosti nás vedou k závěru, že působení Jana Hamáčka v čele Ministerstva vnitra ČR představuje zásadní ohrožení svobody a demokracie v naší zemi.

Ministře Hamáčku, odstupte!

 

V Praze dne 21. října 2020

 

Mgr. Petr Bahník – předseda Akce D.O.S.T.

Mgr. Michal Semín – místopředseda Akce D.O.S.T.