Publicista Michal Semín  – Křesťané pod bičem liberalismu: diskriminace křesťanů v současné západní Evropě.

Místopředseda Akce D.O.S.T. Michal Semín pronesl svůj příspěvek v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v rámci semináře „Pronásledování křesťanů v 21.století“, který se konal 19. listopadu 2019.