Akce D.O.S.T. vyzývá českou veřejnost, aby se důrazně postavila proti vlně veřejně projevované nenávisti, vrcholící opakovaným fyzickým napadením signatáře Manifestu D.O.S.T. Ladislava Jakla.

Zbabělý útok na bývalého poslance České národní rady, tajemníka prezidenta Václava Klause a současného člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je útokem na samu podstatu demokratického zřízení v naší zemi. Není přitom žádnou náhodou, že se terčem těchto nenávistných projevů stal právě celoživotní stoupenec svobodné společnosti a suverenity našeho národa. Kritika současné Evropské unie, stejně jako nekompromisní obhajoba občanských práv a svobod, přiměla v minulém roce Ladislava Jakla ke kandidatuře do Senátu, když jako nestraník přijal nominaci od hnutí SPD. Některým samozvaným ochráncům tzv. liberální demokracie to hýbe žlučí dodnes – útočníci, kteří jej koncem května napadli, doprovázeli své rány hrubými slovy na adresu nejen napadaného, ale i SPD. Je zřejmé, že těmito motivy byl inspirován i útočník ve zlínském hotelu.

Je třeba jasně říci, že tyto podlé útoky jsou jen vyústěním atmosféry nenávisti, kterou v naší zemi již pěknou řádku let šíří vyznavači politické korektnosti, označující každého, kdo s jejich sociálně inženýrskou vizí společnosti nesouhlasí, za extrémistu či fašistu. A protože s takovými se nediskutuje, muselo jednou nutně dojít na pěsti.

Násilnická komanda, operující pod pláštíkem tzv. Antifašistické akce, slídící v ulicích našich měst po známých „fašounech“, nejsou ničím jiným, než zrcadlovým obrazem někdejších nacistických bojůvek SA, operujících v Německu v době nástupu Adolfa Hitlera k moci. I tam se zpočátku jednalo o „pouhé“ rozbíjení schůzí a shromáždění jejich politických odpůrců. Něco podobného jsme mohli v přímém přenosu spatřit během předvolebního shromáždění SPD na Václavském náměstí, kdy rozběsnění „antifašisté“ narušovali za přihlížení policie řádně nahlášenou akci a svou agresivitou nenechávali nikoho na pochybách, že by rádi sáhli i k fyzickému násilí.

Tento trend je již delší dobu patrný v sousedním Německu, kde jsou kritici EU či odpůrci masové migrace napadáni poměrně často. Jedním z nejkřiklavějších příkladů tohoto sluníčkářského násilí je nedávné brutální napadení poslance Bundestagu za vlasteneckou AfD, jenž byl zmlácen do bezvědomí. Zapalování kanceláří a automobilů k nám dosud neproniklo, při současné atmosféře k tomu však nemusí být daleko. Jak dlouho budeme tomuto vývoji nečinně přihlížet? Než dojde k prvním obětem?

Jako prorocká se v této době ukazují slova předsedy Senátu Jaroslava Kubery, který při vzpomínkovém aktu v Terezíně odsoudil nejen obě předchozí totality, ale varoval před nástupem totality nové: „Jsme lhostejní k opětovnému nárůstu totalitního uvažování, ve kterém tak nepokrytě platí, kdo není s námi, je proti nám a je potřeba ho umlčet. Vždyť totalita, nesnášenlivost k jiné rase, k jinému názoru může a má dnes zcela jinou podobu. Třeba zahalenou do slov ekologie, životní prostředí, rovnost pohlaví, politická korektnost a multikulturalismus.“

Právě zde musíme hledat příčiny dnešní vlny nenávisti, která vyústila na konci letošního května v útoky na Ladislava Jakla.

Vyzýváme ministra vnitra a policejního prezidenta, aby těmto zločinům věnovali náležitou pozornost a aby jejich pachatelé byli v co nejkratší době vypátráni a postaveni před soud.

Vyzýváme „liberální demokraty“, aby přestali s falešným nálepkováním svých politických odpůrců a utkávali se s nimi nikoli pěstmi, ale argumenty. Nechceme podporovat síly chaosu, mající zájem na vyvolávání jimi zneužívaných občanských nepokojů. Nepřistoupíme na snahu vyvolat v nás touhu mstít se ve stylu „Vy nám Jakla, my vám Peheho.“ Tento postoj by vedl pouze k dalšímu nárůstu násilí a nenávisti, což si s v žádném případě nepřejeme.

Obracíme se ke všem lidem dobré vůle, aby nám pomohli znovunastolit ovzduší vzájemného respektu k lidem jiných názorů. Rozhodli jsme se, že vedle našich tradičních „Hovorů na pravici“ uspořádáme v dohledné době také první „Hovory (zatím ještě) na svobodě“, k nimž přizveme i naše názorové odpůrce. Samozřejmě za předpokladu, že předem přistoupí na pravidla věcné argumentace, slušnosti a vzájemné snášenlivosti.

Vyzýváme na závěr všechny, aby ustoupili od jakýchkoli projevů politického násilí a pro klid svého svědomí a pokojné soužití v naší vlasti zvolili cestu třebas i argumentačně tvrdého, leč nenásilného dialogu.

V Praze dne 3. června 2019

Petr Bahník, předseda Akce D.O.S.T.

Michal Semín, místopředseda Akce D.O.S.T.

Jiří Hejlek, místopředseda Akce D.O.S.T.