Svatováclavská homilie P. Petra Piťhy, varující před důsledky ratifikace tzv. Istanbulské úmluvy, vzbudila v české veřejnosti zaslouženou pozornost. Vyvolala nejen ostré útoky, vedené proti kazateli propagátory pohlavního inženýrství, ale i podpůrná stanoviska celé řady známých osobností našeho společenského života – politiků, publicistů, akademiků či církevních činitelů. Jistě nikoho nepřekvapí, že s názorem Prof. Piťhy na Istanbulskou úmluvu souhlasí i Akce D.O.S.T.

V tomto sporu však nejde o pouhou výměnu názorů. Česká ženská lobby, podporovaná Tomášem Halíkem, chce P. Piťhu za jím pronesené názory trestat. Postmoderní klerik, známý svými vyhraněnými politickými projevy za ambonem, schvaluje žalobu na svého spolubratra za prorocká slova, pronesená na půdě svatovítské katedrály. Že jej hanba nefackuje!

Akce D.O.S.T. již před mnoha lety varovala, že ideologické směry, zastávané kulturní levicí, položí základy k nové formě totality. Její raná fáze se možná jevila pokojně, s postupem času však získává stále zřetelněji represivní podobu. Útok na Prof. Piťhu bohužel není jediným znamením, že do této její pokročilé fáze nyní vstupujeme.

Statečný P. Petr Piťha svým veřejným zastáváním tradičního pohledu na člověka a společnost tak brání každého z nás, naše rodiny, naši kulturu i vlast.

Bůh mu za to žehnej.

V Praze dne 31. října 2018

Petr Bahník, předseda Akce D.O.S.T.

Michal Semín, místopředseda Akce D.O.S.T.

Jiří Hejlek, místopředseda Akce D.O.S.T.