Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé,

u příležitosti Vašeho sjezdu si Vás dovoluji co nejsrdečněji pozdravit jménem Akce D.O.S.T. a vyjádřit svou radost nad tím, že se v podobě SPD konečně objevila v poslanecké sněmovně síla, která nevzešla z pletich pravdoláskových mocenských „elit“, nýbrž je plodem cílevědomého úsilí a každodenní práce nezávislých politických osobností – svobodných a zodpovědných občanů, v čele s panem předsedou Tomiem Okamurou.

Tím nejcennějším, co hnutí SPD přináší, je ochota naslouchat hlasu prostých občanů a representovat jej. Právě za tento postoj jste dlouhodobě kritizováni a odsuzováni jako tzv. populisté či dokonce extremisté. Proč? Proto, že jste přesvědčeni, že politika má sloužit voličům? Proto, že jste přesvědčeni, že naše země má být a zůstat naše? V tom případě lze být na všechny podobné útoky a nálepky hrdý. Znamenají, že jdete správným směrem.

Věřím, že věrností svému programu, věrností hodnotám vlastenectví, ale i řádu a svobody, bude Vaše hnutí oporou všem občanům, jež samozvané elity okázale ignorují, a bude nadále hájit české národní zájmy.

Přeji Vám k tomu i do budoucích let dostatek sil a odvahy.

Petr Bahník, předseda Akce D.O.S.T.

Praha 9. 12. 2017