Přečteno Michalem Semínem na demonstraci proti politice Angely Merkelové, svolané sdružením Hej, občané a Alternativou pro ČR, 25. 8. 2016 na Malostranském náměstí v Praze

Jako svobodní občané České republiky, zneklidnění celkovým vývojem světové a zejména evropské politiky, cítíme povinnost vyjádřit v den návštěvy německé kancléřky Merkelové svůj hluboký nesouhlas a protest vůči politice současné Evropské unie, která ohrožuje nejen zdravý rozvoj evropských národů, ale i jejich samotnou fyzickou existenci.

V očích rozumných Evropanů ztrácí EU stále zřetelněji svou, beztak v mnoha ohledech problematickou, legitimitu. „Proevropské“ politiky, unijní vůdce i anonymní administrativu EU ovládly zcela destruktivní ideové zásady, které skrze normy, dotační politiku, propagandu, personální politiku a ziskuchtivé „neziskovky“ dlouhodobě deformují ekonomické poměry i politické a právní myšlení a cíleně rozbíjejí vědomí národní a občanské sounáležitosti v členských zemích EU.

Tato vpravdě deviantní, sebevražedná a evropské národy zrazující unijní mašinérie se v celé své nahotě projevila v přístupu k tzv. migrační krizi. Nikdy v dějinách Evropy a světa nenastala situace jako dnes, kdy vůdci vyspělých a stabilizovaných zemí svévolně a proti vůli obyvatelstva zvou a vpouští na území svých států statisíce migrantů z méně rozvinutých oblastí, migrantů, jejichž kulturní vzorce nejsou často kompatibilní s domácími, migrantů, vznášejících vůči hostitelským zemím zcela nepřiměřené nároky. To není regres vývoje evropských dějin do doby stěhování národů, to je regres kamsi mnohem dále, do světa bez špetky zdravého rozumu i citu, do světa chaosu a džungle.

Tragickou úlohu v popsaném procesu sehrává právě současná politická reprezentace Německa a Angela Merkelová osobně. Ptáme-li se, kam nás merkelistické Německo skrze Evropskou unii vede, pak hledejme odpověď tam, kam německo-francouzsko-italské premiérské trio před třemi dny obřadně pokládalo květiny – u hrobu italského komunisty a jednoho z kmotrů projektu poválečného evropského sjednocení Altiera Spinelliho. Autora manifestu „Směrem ke svobodné a sjednocené Evropě“, označujícího národní státy v Evropě za nebezpečí světového míru. Citujeme: „Prvním úkolem, bez jehož vyřešení bude veškerý pokrok toliko přeludem, je konečné zrušení hranic dělících Evropu na svrchované státy… Jde o vytvoření federativního státu, stojícího na vlastních nohou a disponujícího evropskou armádou namísto armád národních. Je nutné nadobro skončit s hospodářskou soběstačností… Je zapotřebí dostatečného počtu institucí a prostředků, aby se v jednotlivých svazových státech zavedla nařízení vydaná za účelem udržení všeobecného pořádku.“

Prostrace před Spinelliho odkazem je tak jen jedním z dalších důkazů, že politika kancléřky Merkelové směřuje Německo, a tím i celou EU, k totalitním pořádkům. Proto Akce D.O.S.T. nemůže sedět s rukama v klíně a tvářit se, jako by se nás její trestuhodné počínání netýkalo.

Proto prohlašujeme, že:

1) Principiálně nesouhlasíme s hodnocením masové migrace coby pozitivní hodnoty, jak ji v médiích Angela Merkelová a její příznivci prezentují. Odmítáme termíny typu „nezvratný proces“, „dějinná nutnost“ a podobně. Dějiny jsou v rukou lidí. Mají své tvůrce a pachatele.

2) Odmítáme tvrzení, že se Evropané „musí změnit“ a vzdát se nároku na bezpečí a dominanci vlastní kultury. Tento požadavek mnoha německých a eurounijních politiků či aktivistů považujeme za rovnocenný vlastizradě.

3) Model tzv. multikulturní společnosti je podle nás nejen nereálnou utopií, ale také nebezpečným zdrojem budoucích konfliktů. Považujeme za přirozené a oprávněné žádat od těch přistěhovalců, kteří nejsou vráceni do svých domovských zemí, přijetí jazyka a kulturních tradic hostitelské země.

4) Odmítáme urážlivé výpady, hovořící o kriticích migrace jako o lidech „nenávistných“, „sobeckých“ či „xenofobech“.

5) Hluboce nesouhlasíme s nátlakem ze strany EU a samotného Německa na jiné členské země na přijímání imigrantů, bez ohledu na to, jakou formou má jejich dovoz probíhat. Protestujeme též proti snahám organizátorů masové migrace utajovat před veřejností další připravovaná promigrační opatření a stavět tak čím dál tím bezbrannější občany před hotovou věc.

6) Voláme k odpovědnosti premiéra Sobotku a jeho nebližší spolupracovníky, kteří se soudružskou horlivostí prosazují onu Spinellim projektovanou euroarmádu a pod taktovkou Angely Merkelové podemílají dnes tolik potřebnou opoziční soudržnost Visegrádské čtyřky.

7) Odmítáme eskalaci napětí v mezinárodních vztazích, způsobené nejen probíhající migrační operací, ale i sebevražednou politikou Západu na Blízkém východě a vůči Rusku, a vyzýváme české, ale s ohledem na význam i historické zkušenosti zejména německé politiky, aby účinně bránili čím dál tím škodlivějšímu působení Angely Merkelové v politice německé i celoevropské.

8) Učiníme vše pro to, abychom zákonnými prostředky nahradili současnou zdiskreditovanou politickou třídu skutečnými vlastenci, připravenými nahradit totalitní koncept „eurosojuzu“ Evropou svobodných národů.

WIR SCHAFFEN DAS, FRAU MERKEL!

V Praze 25. srpna 2016

Petr Bahník, předseda; Michal Semín, místopředseda