Vážený pane ministře,

vzhledem k nedávným tragickým událostem v Paříži, ale i s ohledem na neověřitelné zprávy o chystaných provokačních násilnostechv Praze, které se objevují na internetu, jakož i s ohledem na Vaše vlastní vyjádření při tiskové konferenci dne 16. listopadu 2015, považujeme jako skupina občanů České republiky za nutné adresovat Vám následující výzvu:

– Vyzýváme Vás, abyste svými mediálními a jinými veřejnými vystoupeními co nejvíce přispěl k uklidnění současné zjitřené atmosféry! K tomu je nutná otevřenost a konkrétní pojmenování případných bezpečnostních hrozeb.

– Vyzýváme Vás, abyste politiku vnitřní bezpečnosti České republiky zaměřil primárně na obranu před islamistickým terorismem, který dnes představuje primární bezpečnostní riziko. Jeho kritiky, včetně radikálních politických skupin, je třeba chránit, nikoli preventivně podezřívat z nezákonného jednání.

– Vyzýváme Vás, abyste i v současné neklidné situaci zajistil důsledné dodržování základních občanských práv a svobod ze strany státních bezpečnostních orgánů a nepřipustil žádné „hony na extrémisty“.

– Vyzýváme Vás, abyste v případě, že v České republice skutečně dojde k projevům veřejného násilí či teroru, zajistil důsledné vyšetření všech okolností a co nejrychlejší veřejnou prezentaci výsledků vyšetřování, jež by zabránila dalšímu nárůstu strachu a napětí ve společnosti.

V Praze, dne 16. listopadu 2015

Petr Bahník, Michal Semín – Akce D.O.S.T.