Příliv uprchlíků do Evropy: Multikulturní obohacení nebo občanská válka? – Praha 22.6. 2015