Vaše Excelence,

v minulých letech se Akce D.O.S.T. opakovaně obracela na Váš úřad s výzvami, aby v ČR nepodporoval homosexualistický „festival“ Prague Pride, a to jak s ohledem na mínění značné části české veřejnosti, tak i na negativní stanovisko, jež k podpoře „festivalu“ vyjádřily námi oslovené organizace a osobnosti americké. Naše tehdejší výzvy vůči Vašemu velvyslanectví byly bohužel zcela neúspěšné. I tento „detail“ svědčí o tom, jak velice se během posledních desetiletí změnily hodnoty vládnoucích elit velmoci, kterou u nás representujete. Velmoci, která se před 70 lety spolupodílela na osvobození naší vlasti od nacizmu a ke které jsme v době komunistické nesvobody vzhlíželi jako k vlajkové lodi hodnot řádu a svobody.

Co se to s Amerikou od oněch dob stalo? Osvoboditel západních Čech, legendární generál G. S. Patton, by ji téměř nepoznal a není pochyb o tom, že její současné směřování by se mu líbilo pramálo. Jaké a čí zájmy vlastně současná americká politika hájí? K čemu je dobrá narůstající zadluženost USA? Čemu prospívá nesmyslná redefinice lidských práv a šíření ideologie multikulturalismu? Čemu slouží podpora deviantních aktivistů či kdejakého „orwellovského“ projektu (záměrem čipování lidstva počínaje a hororovými „billgatesovskými“ plány na redukci populace konče)? K čemu je dobré vojenské angažmá v konfliktech po celém světě nevedoucí k míru? K čemu je dobré, aby americký velvyslanec v médiích hostitelské země komentoval rozhodnutí jejího prezidenta?

Mohou být tyto nové přístupy vnímány jako legitimní kroky v zájmu amerického národa? Těžko. Vždyť míří proti všemu, co do nedávna tvořilo základ americké kultury, právem vzbuzují rozpaky konzervativně smýšlejících občanů v USA i v Evropě a vzdalují současnou americkou politiku jejím tradičním příznivcům. Proč vlastně? A měl by se snad nyní tento podivný kurz stát dokonce důvodem nové světové války s Ruskem?

Jelikož by se taková válka nepochybně dotýkala i naší země a osudů našeho národa, včetně možného ohrožení samotné jeho fyzické existence, adresujeme Vám u příležitosti 70. výročí vítězství nad nacizmem tuto výzvu. Jako svobodní občané nevelkého státu uprostřed Evropy, který je s USA svázán spojeneckými svazky, chceme co nejdůrazněji vyjádřit, že hluboce odmítáme současné snahy o rozpoutání globálního válečného konfliktu, distancujeme se od nich a apelujeme také na svědomí všech vlasteneckých Američanů, aby ve jménu hodnot biblické, antické a křesťanské tradice, které nás spojují, udělali vše, co je v jejich silách pro odvrácení takového konfliktu a uchování světového míru.

Vás pak, Vaše Excelence, žádáme, abyste naši Mírovou výzvu tlumočil své vládě.

V Praze 2. května 2015

Petr Bahník – předseda Akce D.O.S.T.; Michal Semín – člen předsednictva Akce D.O.S.T.