Vážený pane prezidente,

obracíme se na Vás jménem Akce D.O.S.T., abychom Vás v těchto těžkých časech ujistili o loajalitě vlastenecky a konzervativně smýšlejících občanů vůči Vašemu úřadu i Vašemu úsilí o zachování standardních obchodních a politických vztahů mezi Českou republikou a všemi ostatními státy.

Činíme tak navzdory tomu, že na řadu politických a ekonomických otázek máme odlišné názory než Vy, zejména pokud se týká poměru k Evropské unii či přijetí eura. Jsme si nicméně vědomi vážnosti současné mezinárodní situace i životního zájmu českého národa na udržení míru v Evropě. Věřte proto, pane prezidente, že Vaše snahy o nalezení mírových řešení a odvrácení globálního konfliktu mají naši plnou podporu.

V Praze 2. května 2015

Petr Bahník – předseda Akce D.O.S.T., Michal Semín – člen předsednictva Akce D.O.S.T.