Valná hromada občanského sdružení Akce D.O.S.T. vzala dnešního dne na vědomí, že Mgr. Michal Semín se s účinností od 1.7. 2014 vzdal písemně funkce předsedy Akce D.O.S.T., kterou zastával od prosince 2011. K tomuto kroku jej vedly rodinné a pracovní důvody. Zůstává aktivním členem Akce D.O.S.T., v níž se bude angažovat v míře, jež mu nové okolnosti umožní. Za nového předsedu byl dnešní valnou hromadou Akce D.O.S.T. jednomyslně zvolen Mgr. Petr Bahník.

V Praze 15.7. 2014