V předvolebních mediálních úvahách se objevily také zprávy o účasti Akce D.O.S.T. v blížícím se volebním klání. Jelikož se tyto dohady mnohdy míjí s realitou (některé dokonce prezentují Akci D.O.S.T. jako novou politickou stranu), mohou se stát příčinou různých nedorozumění. Proto je třeba, abychom je uvedli na pravou míru.

Text manifestu D.O.S.T. jako základ setkávání a poznávání

Není tajemstvím, že se Akce dlouhodobě snaží o nalezení politické podpory pro tradiční společenské hodnoty, jež hájí. V rámci tohoto úsilí také cíleně podporuje snahy o integraci těch sil a subjektů české politické scény, které projevují vůli a dostatek odvahy tyto hodnoty akceptovat. Text manifestu D.O.S.T. i následné aktivity naší Akce, jako jsou pravidelné diskusní večery v rámci cyklu Hovory na pravici, vytvářejí půdu pro setkávání jejich vedoucích osobností a jsou tak prvním krůčkem ke vzájemné spolupráci, cesta k dosažení tolik potřebné integrace je však dlouhá a komplikovaná.

Výsledky voleb stanoví směr

Jak nedávno konstatoval ve svém vyjádření k volbám i Václav Klaus, v aktuální časové tísni vyvolané pádem vlády a vypsáním předčasných voleb, nelze složitý proces integrace dokončit na odpovídající úrovni. Mnohé osobnosti proto na aktivní účast v těchto volbách zcela rezignovaly, jiné kandidují pod křídly stávajících stran a jiným se podařilo zformovat alespoň jakýsi zárodek integračního subjektu v uskupení Hlavu vzhůru, které se tak stalo pro řadu občanů, zklamaných úpadkovým stavem české politické pravice, dobrou volební alternativou. Vzniklá situace však každopádně ještě není vyvrcholením sjednocovacích snah, ale spíše jejich začátkem. Teprve výsledek letošních voleb nám ukáže další perspektivy a limity nastoupeného integračního procesu.

Účast ve volbách

Popsaným skutečnostem odpovídá také náš postoj k říjnovým volbám. Akce D.O.S.T. jako celek samozřejmě nikam nekandiduje. S právním statutem občanského sdružení ostatně ani kandidovat nemůže. Rovněž nikdo z vedení Akce po zralé úvaze nepřijal místo na kandidátní listině žádné z politických stran. Toto naše osobní rozhodnutí však v žádném případě není gestem distance od toho či onoho projektu a nemá také za cíl nikoho z příznivců Akce D.O.S.T. jakkoli odrazovat od případné kandidatury. Naopak. Upřímně vítáme a podporujeme každou politickou aktivitu, která dobývá prostor pro tradiční hodnoty a jsme připraveni explicitně podpořit ty signatáře Manifestu D.O.S.T., kteří se ke kandidatuře v letošních volbách rozhodli.

V Praze dne 11. září 2013

Michal Semín – předseda Akce D.O.S.T.; Petr Bahník – místopředseda Akce D.O.S.T.