V atmosféře deziluze, nejistoty a politického i mravního chaosu lákají veřejnost nesplnitelné sliby levicových stran i falešná světélka politických bludiček všeho druhu. Akce D.O.S.T. podobný vývoj očekávala a po celou dobu své existence se proto snaží spojovat osobnosti a struktury, které by mu mohly čelit.

S radostí proto přijímáme zprávy o rozšiřujícím se počtu pravicových politiků, kteří navzdory různým ideovým důrazům deklarují ochotu nacházet společnou řeč a jsme rádi, že na tomto procesu máme od počátku výrazný podíl.

Konzervativní pravice se dnes musí stát nositelem nového entuziasmu razícího cestu k dosažení politické stability a dalšího společenského a hospodářského rozvoje. Východiskem k tomu musí být tradiční hodnoty západní civilizace, jejichž obhajobě se Akce D.O.S.T. dlouhodobě věnuje a bez nichž je skutečná pravicová politika nemožná. V kontinuálním prosazování těchto hodnot také Akce D.O.S.T. vidí i své poslání v rámci zmíněných integračních snah, a to tím spíše, že politický prostor k tomu otevírá nové možnosti.

Jsme si vědomi, že spolupráce pravicových sil musí překonat nejrůznější, často velmi obtížná úskalí, kdyby na nich však měla ztroskotat, znamenalo by to znemožnění autenticky pravicové politiky na celá léta. Právě nyní je nás proto třeba. Je třeba otevřeně vstoupit na politickou scénu a zažehnout světlo naděje!

Aktuální shoda konzervativních sil a zejména skutečnost, že česká pravice má svého výrazného neformálního lídra v osobnosti Václava Klause, nám k tomu dodává nutnou odvahu.

V Praze 27. srpna 2013

Mgr. Michal Semín, předseda; Mgr. Petr Bahník, místopředseda