Drazí čeští přátelé,

náš Institut pro demokracii a spolupráci v Paříži pořádal v červenci veřejnou diskusi zástupců organizací, stojících v čele demonstrací proti sňatkům osob stejného pohlaví ve Francii a dvou ruských poslanců, jmenovitě předsedy a jeho místopředsedy výboru Dumy pro záležitosti rodiny. Cílem tohoto setkání bylo upozornit evropskou veřejnost na skutečnost, že se Rusko v otázce homosexualismu vydává opačným směrem, než mnohé státy EU, včetně Francie a Velké Británie. Zatímco tyto státy aktuálně uzákoňují či již dříve uzákonily sňatky homosexuálů, včetně práva na adopci dětí či asistovanou reprodukci, Rusko přijalo zákon, zakazující propagaci homosexuality, cílenou na děti a mládež. Tento zákon je téměř totožný s normou, přijatou ve Velké Británii v roce 1988 za vlády Margaret Thatcherové, jejíž platnost byla zrušena až za vlády Tonyho Blaira v roce 2003. Rusko také nyní podrobuje přezkumu smlouvy s Francií a s dalšími zeměmi, umožňujícími adopce dětí homosexuálními páry, neboť tato praxe je neslučitelná s míněním naprosté většiny ruské veřejnosti. Zákon proti propagaci homosexuality nevzešel od vlády, nýbrž zdola: byl iniciován regionálním parlamentem a má podporu 88% ruských občanů.

Síla lidového odporu proti změnám ve Francii je skutečně obrovská – milióny demonstrantů v průběhu několika měsíců, s vysokým zastoupením lidí mladých. V této generaci, generaci anti-1968, je i naše budoucnost. Francouzští katolíci a další konzervativně smýšlející občané, navzdory veškeré opozici ve státě i v liberálních kruzích Církve, ještě stále mají rodiny s velkým počtem dětí a víru svých předků. Demonstrace na podporu homosňatků působí proti síle tohoto hnutí směšně. Proto je dnes Francie světlem naděje v Evropě, upadající do tmy nenávisti vůči rodině a křesťanství. Ovšem i Rusko, jakož i jiné bývalé komunistické země, ukazují, že se Evropa může vydat i jinou cestou, než kterou zvolily dekadentní síly na Západě. Upřeme tedy svůj pohled, jako lodě za noční plavby, na tyto majáky, zatímco pokračujeme v našem putování vstříc novému rozbřesku, po němž nastane obnova rodiny a tradiční Evropy. Bůh vám všem žehnej!

John Laughland – historik a politolog (Paříž)

(Pozdrav byl přečten na shromáždění Akce D.O.S.T. „Braňme se duhové totalitě“ 16.8. 2013 v Praze na Kampě)