Výsledek nedávné prezidentské volby zavazuje loajální občany k respektu a úctě vůči osobě nově zvolené hlavy státu. Akce D.O.S.T. si je této skutečnosti vědoma a je daleka tomu jakkoli zpochybňovat autoritu zvoleného prezidenta, Ing. Miloše Zemana. Přesto, nebo právě proto, však nemůže mlčet k jeho záměru vyvěsit za asistence předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa na Pražském hradě „vlajku EU“.

Miloš Zeman jistě ví, že, ačkoli se nikdy netajil svou proevropskou orientací, byl během prezidentské volby přece jen vnímán jako pragmatická alternativa vůči „euronadšenci“ Karlu Schwarzenbergovi a díky vlasteneckým akcentům získal ve druhém kole volby hlasy mnoha občanů kritických k politice a fungování EU. K těmto voličům je výše popsaný záměr hluboce necitlivý.

Modrá vlajka s kruhem žlutých hvězd, známá jako „vlajka EU“, navíc nebyla dosud uznána za oficiální symbol EU v jedenácti členských státech Unie. Mezi těmito státy je i Česká republika a tzv. „vlajka EU“ tak má na českém území pouze neformální charakter. I z tohoto důvodu je její umístění na sídle hlavy státu nepatřičné. Hlavní důvody „proti“ ovšem spočívají ještě v něčem jiném, mnohem závažnějším a nadčasovém:

Pražský hrad je tradičním symbolem české státnosti a trvalé umístění jakékoli (!) jiné vlajky, než prezidentské standarty či vlajky státní , je na něm naprosto nevhodné, neboť evokuje dojem podřízenosti a vazalství!

Někteří politikové se tento dojem pokouší rozptýlit tvrzením, že vyvěšení „vlajky“ EU má vyjadřovat “evropskou identitu“ našeho státu. To však neobstojí ve světle obvyklé praxe. Vlajka EU je například vyvěšována i ve francouzských zámořských územích, ačkoli může jen velmi těžko vyjadřovat nějakou „evropskou identitu“ domorodých Tahiťanů. Jde zcela jasně o symbol politické dominance „Bruselu“ nad daným teritoriem!

Skutečná evropská identita českého státu a národa je neotřesitelná a historické panorama Pražského hradu ji vyjadřuje nespočetněkrát více a zřetelněji, než symbol instituce, o jejíž budoucnosti a smysluplném působení panují právě v současné době oprávněné pochyby.

K vyvěšení „vlajky EU“ nezavazuje českého prezidenta žádný předpis či nařízení EU a tlak, který byl v tomto směru dlouhodobě vyvíjen na prezidenta Václava Klause neměl žádný zákonný podklad. Rozhodnutí o této věci je ryze v pravomoci českého prezidenta a odráží jeho sebevědomí i míru jeho úcty k tisíciletým tradicím naší státnosti.

S ohledem na všechny tyto skutečnosti, a při zachování veškeré povinné úcty k nově zvolenému prezidentovi, považuje Akce D.O.S.T. záměr Miloše Zemana vyvěsit na Pražském hradě „vlajku EU“ za mimořádně nešťastný a co nejdůrazněji proti němu protestuje!

V Praze 5. února 2013

Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T.; Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.