Jedním z důvodů, proč Akce D.O.S.T. nepodporovala Karla Schwarzenberga v kampani na post hlavy státu, je jeho bezvýhradný souhlas se vším, co vzejde z jednání eurounijních institucí. Posledním důkazem tvrzení, že Karel Schwarzenberg není ministrem zahraničí České republiky, nýbrž Evropské unie, je podmínění podpisu koaliční smlouvy ze strany TOP 09, jíž Karel Schwarzenberg předsedá, přijetím tzv. Fiskálního paktu EU.

Nenamítáme nic proti tomu, aby Česká republika hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, ba právě naopak, odmítáme však, aby to bylo z vůle EU, pro níž je Fiskální pakt pouhým prostředkem k institucionálnímu podřízení daňové a rozpočtové politiky svých členských států centrální bruselské autoritě!

Vítáme proto, že ODS tomuto vydírání prozatím odmítla podlehnout a obracíme se na celou českou veřejnost, aby si uvědomila, že působením takových politiků, jako je ministr Karel Schwarzenberg, dochází k bezprostřednímu ohrožení českých národních zájmů a svrchovanosti České republiky.

V Praze, dne 31. 1. 2013

Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T.; Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.