Důrazně protestujeme proti nenávistné kampani rozpoutané v posledních dnech proti osobě prezidenta republiky. Odmítáme postup prezidentových odpůrců z řad politiků, novinářů a dalších tvůrců veřejného mínění, kteří populisticky zneužívají otázku prezidentem vyhlášené amnestie. Odmítáme probíhající mediální lynč namířený proti stále ještě nejvíce respektované osobnosti české politické scény a hodnotám, které dlouhodobě zastává.

V souvislosti s uvedenými skutečnostmi jsme vážně znepokojeni tím, že se faktická vláda nad politikou stále otevřeněji a v míře dosud nebývalé přesouvá do rukou vlivných médií a jimi preferovaných aktivistických skupin, čímž je podle našeho názoru ohrožena sama podstata transparentní zastupitelské demokracie.

Vyjadřujeme proto v současné chvíli svou rozhodnou podporu prezidentu republiky i odhodlanost stát při něm v době, kdy se od něj, alespoň zdánlivě, přízeň části veřejnosti odvrací.

Pevně doufáme, že z tohoto boje vyjde pan prezident posílen a spolu s ním se autentická konzervativní pravice v naší vlasti přihlásí o slovo ještě důrazněji, než kdykoli předtím.

V Praze 8. 1. 2013

Michal Semín, předseda; Petr Bahník, místopředseda