Výbor Akce D.O.S.T. obdržel dne 17. prosince tohoto roku Otevřený dopis paní Jany Bobošíkové se žádostí o podporu její kandidatury na prezidentku České republiky.

Akce D.O.S.T. podpořila již v době sběru zákonem předepsaných padesáti tisíc podpisů nutných pro kandidaturu tři výrazné osobnosti ucházející se o účast v prezidentských volbách: signatáře Manifestu D.O.S.T. pana Ladislava Jakla, křesťansky orientovaného politika Jiřího Karase a signatářku Manifestu D.O.S.T. paní Janu Bobošíkovou. Té se nakonec jako jediné z uvedených uchazečů podařilo výše zmíněnou podmínku splnit a překonat i potíže vzniklé při sčítání potřebných podpisů.

Výbor Akce D.O.S.T. si je vědom, že signatáři Manifestu representují široké spektrum politických názorů, a nemůže se proto ztotožnit se žádnou konkrétní politickou stranou. Strany se ostatně mohou v jednotlivých dílčích aspektech svých programů shodovat a v jiných naopak rozcházet s hodnotami, jež Manifest hájí. Paní Jana Bobošíková se však na Akci D.O.S.T. neobrací jako předsedkyně politické strany, ale jako kandidátka, která si uvědomuje nadstranickou úlohu prezidentského úřadu, a snaží se proto oslovit každého k českému státu loajálního voliče, bez ohledu na jeho politickou příslušnost, a zároveň jako signatářka Manifestu, k jehož hodnotám se hlásí svým osobním životem i zásadami programu, který pro svou kandidaturu veřejně deklarovala.

Výbor Akce D.O.S.T. proto může kandidatuře paní Jany Bobošíkové s radostí vyjádřit svou podporu a popřát jí do nelehkého klání, které ji čeká, mnoho tolik potřebných sil.

Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T., Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.