Vážení spoluobčané, příznivci, přátelé,

význam úřadu prezidenta republiky v současné době vzrůstá. Prezident není „jen“ vrcholným representantem naší státnosti, ale tváří v tvář nebezpečným tendencím a hlasům volajícím po alternativách vůči platnému společenskému a mravnímu řádu, musí také stále více plnit roli garanta občanských svobod a obránce duchovních a kulturních hodnot, na nichž je naše státní i národní existence vystavěna. Tím větší odpovědnost by měl cítit každý, kdo se o prezidentský úřad uchází.

Vědomí této odpovědnosti nás dnes vede k neobvyklému společnému kroku. Na základě skutečnosti, že se naše programové priority přirozeně doplňují a vycházejí ze shodného hodnotového rámce, veřejně deklarujeme vzájemný respekt, podporu a připravenost ke spolupráci.

O totéž také každý z nás prosí své příznivce a vyzývá je, aby při sběru podpisů, jimiž je účast v prezidentských volbách podmíněna, podpořili rovněž druhého kandidáta.

Podpořit svým podpisem více kandidátů je ze zákona možné, apelujeme proto na své příznivce, aby této možnosti využili a v prezidentské kampani tak mohl zaznít tolik potřebný hlas tradičních hodnot, svobody a zdravého rozumu.

V Praze dne 8.10. 2012

Jiří Karas, Ladislav Jakl