Vážený pane předsedo vlády,

vyjadřujeme Vám podporu ve sporu s ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem ohledně Vašeho výroku na adresu Pussy Riot a tzv. dalajlámismu. Jsme Vám vděčni za to, že jste poukázal na společensky škodlivé působení anarchofeministické skupiny, používající k prosazování svých politických cílů prostředky odporující právu i dobrým mravům. Spolu s Vámi vnímáme i nepatřičnost glorifikace dalajlámy, tedy osoby, hlásící se k marxistickému socialismu a na poli duchovním k náboženskému relativismu. Tyto myšlenkové proudy nic pozitivního nepřinášejí, a proto nepovažujeme za potřebné brát na ně zřetel při prosazování našich národních zájmů.

To však neznamená, že otázku lidských práv v zahraniční politice, včetně jejího hospodářského aspektu, považujeme za nedůležitou. Naopak bychom uvítali, kdybyste podnikl účinné kroky k tomu, aby se vláda České republiky, přinejmenším se stejnou rozhodností, s jakou ministr Schwarzenberg hájí myšlenky a činy odporující svobodě a demokracii, zasazovala za práva pronásledovaných křesťanů v islámských zemích, Indii, Vietnamu či buddhistickém Bhútánu. Potlesk médií, lidskoprávních aktivistů či soudobých intelektuálních elit Vám to sice nepřinese, ale dobré dílo je v posledku cennější než pochvala od Tomáše Halíka či novinářů Respektu.

Za Akci D.O.S.T.: Michal Semín – předseda; Petr Bahník – místopředseda