Vážený pane premiére,

v poslední době je těch vysloveně dobrých zpráv jako šafránu. Ta, kterou dnes spolu s Vámi slavíme, však vydá za tucet jiných. Jak Vy osobně, tak Váš národ jste důkazem, že ani ti nejmocnější z mocných, přejících si liberálně progresivní Maďarsko, vydané na pospas zájmům nadnárodních elit a destruktivních myšlenkových proudů, neuspějí, když proti nim stojí odhodlání většiny národa uchovat si svoje kulturní tradice, civilizační normy a autentický národní zájem.

Jste dlouhodobou inspirací pro podobně smýšlející občany v České republice, a proto Vás chceme ujistit, že i přes mimořádně škodlivou politiku současné české vlády, zpochybňující dosavadní úspěchy na poli středoevropské spolupráce v rámci V4, budeme i nadále usilovat o posilování přátelských vztahů a strategického partnerství mezi našimi národy.

V hluboké úctě,

Petr Bahník, předseda
Michal Semín, místopředseda

V Praze, 4. 4. 2022